Sånnaskolan, Åhus

KRISTIANSTAD KOMMUN

Skola och idrottshall

Objektsbeskrivning

Projektet avser nybyggnation av F-6 skola för 710 elever samt en om- och tillbyggnation av ett befintligt tillagningskök och undercentral i anslutande lokaler som den nya byggnaden ska ansluta till. Skolan är idag till största del riven och eleverna är evakuerade till paviljonger i nära anslutning till objektet. Byggnationen kommer att utföras samtidigt som pågående storköksdrift och skolverksamhet sker i intilliggande byggnader. Detta ställer stora krav på utförande, planering och säkerhet. Byggprojektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya skolan är färdigställd. I entreprenaden ingår även uppförandet av en ny skolidrottshall som ansluter med ett gemensamt vindfång till angränsande idrottshallar.

Bruttoarea skola ca 11000 m2
Bruttoarea idrottshall ca 2500 m2
Behandlad tomtarea ca 50000 m2
Byggherre: Kristianstad Kommun

Totalentreprenad

LMT:s uppdrag har varit att ta fram lösningar och handlingar för hela projektet, för kraft, belysning och tele/data och säkerhet mm enligt följande:

Solcellsanläggning på skolans tak för att generera ström dels inom anläggningen och för att skicka ut överskottet på elnätet.
Hiss för 3-plan i skolan, maskinrumslös hiss.
Kraftfördelning för hela anläggningen inkl. bef byggnader. Reservkraftsintag och styrda elcentraler och värmesystem inom byggnaden. Upprättat principiellt huvudledningschema.
Kanalisation inomhus och i mark för ledningsnät. Upprättat ritningar för kraftnätet i mark
Åskledar- och skyddsutjämningssystem.
Belysningen i anläggningarna består av LED-armaturer styrda av DALI-system.  Har även tagit fram Human-Centric laightning (dagsljusbelysning) för alla skolans klass- och grupprum.
Ytterbelysningar och stolpbelysningar.
Fasadbelysningar för att avskräcka skadegörelse.
Övervaknings- och styrbart nöd-och ledbelysningssystem.
Teletekniskt 01-nät för styrningar mellan elcentraler mm.
Datanät med Kat-6 nät och redundant fibernät mellan alla stativ i byggnaderna på området. Datanät för trådlöst WiFi, fasta uttag och för kameraövervakning.
Automatiska brandlarms och utrymningslarmsanläggningar i skolan och idrottshall, enligt SBF 110:8. Aspirerande rökdetektorsystem, samplingssystem i idrottshall.

Inbrottslarmsanläggning som övervakar alla rum med fönster på bottenvåningen och för de rum som är åtkomliga via trappor/ståplan och taket för plan 2 samt speciella förråd.
Nödsignalsystem i alla vilrum och RWC. Entrésignalsystem för avdelningarna från huvudentré. Entrésignalsystem vänta upptaget-stig-in i x-antal kontor.
Passagekontrollanläggning ett RCO M5 Mega för passagekontroll i entréer, alla klassrum, omklädningsrum och i mellan avdelningarna samt för övervakning av nödutrymningsdörrar.
Porttelefonsystem som ansluts till RCO-systemet.
Teleslingor i idrottshall och leverans av ett portabelt system.
Digitalt TCP/IP tidgivningssystem med ur i skolan och i idrottshall.
Digitalt TCP/IP rastsignalsystem med högtalare som är knutet till tidgivningssystemet och högtalarsystemet.
Digitalt TCP/IP högtalarsystem som är knutet till tidgivningssystemet och högtalarsystemet samt för allanrop via mikrofon.
Ljud och bildöverföringssystem till projektorer och högtalare.

 

 

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »