Fjärrvärme Rottne

VÄXJÖ ENERGI

VEAB Rottne

Anläggningsbeskrivning

Fjärrvärmeanläggningen ligger i Rottne utanför Växjö. Anläggningen består av två stycken fastbränslepannor (flis), samt två oljepannor.
Anläggningen levererar värme till Rottne samhälle samt några större industrier.

Under 2018 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera uppgradering av befintligt styrsystem och övervakningssystem för att modernisera och öka effektiviteten samt driftsäkerheten i anläggningen.

Befintlig styrning bestod av ett antal blandade styrsystem t.ex. Eurotherm, Mitusbishi och Hitatchi. Övervakningssystemet bestod av ett Citect SCADA samt två OP-paneler.

Kommunikationen var via ALIN, Ethernet och Modbus.

Styrningen ersattes av ett Siemens S7 system med 4 st 315 CPU:er. Styrningen är uppdelad mellan dem där en CPU styr flispanna 2 en CPU till flispanna 3, en CPU till gemensam bränsletransport och en CPU för distributionen, oljepannor samt lastfördelning.
I moderniseringen ingick även att ta bort trådat signalutbyte mellan stysrsytemen och ersätta detta med ethernet kommunikation.

Kommunikationen mellan I/O-noderna och respektive CPU går via Ethernet.

För att kunna kontrollera/styra anläggningen vid eventuellt bortfall av Citectstationen installerades det även en OP-panel för respektive CPU. Panelerna som levererades var Siemens TP1200.

Antal I/O i anläggningen är ca 600 st fördelade på de fyra CPU:erna.

I projektet utfördes även en uppgradering av den ena pannans säkerhetskretsar med integrerad SAFETY i Siemenssystemet.
Till denna dela av projektet gjordes riskanalyser och elkonstruktion för att uppfylla gällande lagar och standarder.

Arbetet är utfört enligt KKS-standarden då det var krav från kund

Övervakningssystemet (Citect SCADA)

Befintlig applikation i Citect SCADA ersattes med anpassningar mot de nya styrsystemen och installerades i ny server . Applikationen lades även in på övriga Citect anläggningar i VEAB:s processnätverk så operatörer kan kontrollera och övervaka samtliga anläggningar oavsett var de befinner sig fysiskt.

Processinstallation

LMT har byggt om befintliga apparatskåp på plats under drift.

 

OBJEKT: Panncentral Rottne.
KUND: Växjö Energi AB
UTFÖRDES: 2018–2019

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »