Building

Heltäckande konsulttjänster till fastighetssektorn inom kraft, belysning, tele, säkerhet & automation

LMT Building erbjuder våra kunder kvalificerat tekniska konsulttjänster inom installationsteknik. Våra kompetenser inom installationsteknik samordnas inom våra olika teknikområden för att lösa mer komplexa uppdrag. Våra medarbetare har en samlad mångårig erfarenhet inom kraft, belysning, tele/data, säkerhet, transportsystem samt solcellssystem.

LMT Building utför uppdrag inom alla typer av objekt såsom, handelshus, kontorsfastigheter, industrifastigheter, skolor, idrottsanläggningar, vårdbyggnader och andra offentliga byggnader samt bostäder, väg- och parkbelysning. Uppdragen utförs i flera olika skeden i projekten.

Vårt utbud:

Rådgivning/Utredningar/Förstudie

Med tidig medverkan i projekt skapas flexibla och kvalitetssäkrade samt kostnadseffektiva lösningar.

Kalkylering

Kostnadskalkyler i olika skeden till slutkunden för att så tidigt som möjligt hitta rätt kostnadsnivå.

Kostnadskalkyler som anbudsunderlag till entreprenörer.

Projektering

Senaste tekniken används för att skapa funktions- och kostnadseffektiva lösningar med hänsyn till bl.a. elmiljön.
Väl genomarbetade handlingar är viktigt för både slutkunden och entreprenören.

Upphandling

Väl genomarbetade förfrågningsunderlag gör det enklare med utvärdering av anbud och offerter och bedöma kvaliteten av produkter och tjänster.

Installationssamordning

Komplicerade projekt löper smidigt från start till mål genom kommunikation och ledarskap.

Kontroll- och besiktningsuppdrag

I byggprocessen är vi uppdragsgivarens “förlängda arm” och utför kontrolluppdrag under byggprocessen samt entreprenadbesiktningar i samband med färdigställandet.

Ljussättning

Genomtänkt ljussättning av vår miljö påverkar oss positivt och skapar identitet och atmosfär. Vi har specialkompetens inom ljusplanering och ljussättning.

KNX-programmering, Fastighetsautomation & Installationsbussystem

Med hjälp av t.ex. KNX-installationssystem görs belysning- och VVS-installationer flexibla samt enkla att styra och övervaka. LMT Building kan även erbjuda kompletta automationslösningar för fastighetssektorn genom integration av öppna programmerbara styr- övervakningssystem.

Intresserad av att veta mer om LMT?

Kontakta mig så berättar jag mer

Stefan Cesar

scr@lmt.se eller 040-680 61 55

Engineering

Kvalificerad kompetens för att utveckla och effektivisera verksamheter inom industrisektorn.

Läs mer »

Building

Heltäckande konsulttjänster till fastighetssektorn inom kraft, belysning, tele, säkerhet & automation.

Läs mer »

Automation/IT

Kundanpassade automations- & IT lösningar genom integration av standardprodukter för flertalet verksamheter.

Läs mer »