Automation/IT

Kundanpassade automations- & IT lösningar genom integration av standardprodukter för flertalet verksamheter

LMT Automation/IT tillhandahåller ett flertal konsulttjänster på olika nivåer inom automation/IT-projekt, till leverans av nyckelfärdiga styr– och övervakningsanläggningar. Vi erbjuder inom industriell automation allt från givaren på fält till PLC-system, HMI/SCADA-system med koppling mot databaser och affärssystem. Industriella nätverk blir kommunikationsmotorvägar för data till och från process och maskiner. Vi ser till att data sparas säkert, skapar rapporter för både operatörer och produktionsledning. Våra kunder återfinns främst inom områdena energi, VA, fastighet, kemi- och process samt tillverkningsindustrin.

Vårt utbud:

Projektering

LMT Automation/IT erbjuder ingenjörer för såväl kompletta åtagande i projekt som för enstaka insatser i delprojekt. Projekten kan drivas ute hos kund eller på något av våra lokala regionkontor.
Vi erbjuder allt från kompletta lösningar där allt ingår (ritningsunderlag, montage, skåpsbyggnation, driftsättning, mm) till enskilda moment i projekt. Vi använder de senaste verktygen för kostnadseffektiv framtagning av ritningar och dokumentation.

Konfigurering och programmering

Vi programmerar och konfigurerar de flesta PLC, HMI och SCADA-systemen på marknaden, säkerhetssystem både för process och maskiner samt nätverk och VMS-system.

Säkerhet:

LMT Automation/IT har utbildade tekniker i maskinsäkerhet som utför riskinventering och analyser, konstruktion och dokumentation av säkerhetssystem. Konstruktion och leverans av videosystem för intrångsövervakning av områden, övervakning av processer och maskiner för både operatör och övervakningspersonal.

Montage/Installation

Totallösningar av montage på plats med utbildade montageledare, såväl elektriska som mekaniska.
Apparatskåp och kraftfördelningscentraler monteras och levereras från vår egen skåpsverkstad.

Drifttagningar och utbildning

Vi står för igångkörning och intrimning samt utbildning av driftpersonal på anläggningarna.
Med rätt utbildning skapas en engagerad och kunnig personal som ger största möjliga utbyte av investeringar.

Nätverk och kommunikation

Våra IT-konstruktörer tar fram lösningar på industriella nätverk för kommunikation mellan olika typer av utrustning och bussystem. LMT Automation/IT levererar och driftsätter nätverken.
Vidare erbjuder vi installation och driftsättning av brandvägg, mail, www och DNS-servrar.

Service

Reparationer, service/underhåll, kalibrering av instrument och kompletteringar av anläggningar och system.

Systemutveckling

LMT Automation/IT erbjuder hjälp med utveckling av nya system eller vidareutveckling av befintliga med hjälp av den senaste tekniken. Vi behärskar programmeringsspråk som C/C++, C#, PHP, samt Visual Basic. För databashantering arbetar vi med SQL Server, MySQL, Oracle och Access. Dessutom utför vi projekt inom systemintegration, IT-arkitektur och design.

Systemintegratör:

 Läs mer:

Intresserad av att veta mer om LMT?

Kontakta mig så berättar jag mer

Richard Denckert

rdt@lmt.se eller 044-20 00 51

 

Kontakta mig så berättar jag mer

Anders Engqvist

aet@lmt.se eller 044-20 00 50

Engineering

Kvalificerad kompetens för att utveckla och effektivisera verksamheter inom industrisektorn.

Läs mer »

Building

Heltäckande konsulttjänster till fastighetssektorn inom kraft, belysning, tele, säkerhet & automation.

Läs mer »

Automation/IT

Kundanpassade automations- & IT lösningar genom integration av standardprodukter för flertalet verksamheter.

Läs mer »