Koholmens reningsverk

KARLSKRONA KOMMUN

Koholmens Reningsverk

Anläggningsbeskrivning

Reniningsverket ligger i Karlskrona och är huvudanläggning för avloppsrening i Karlskrona kommun. Anläggningen består av två stycken parallella linjer för rening av avloppsvatten,

Anläggningen togs i drift vintern 1996/1997 och är dimensionerad för 60 000 personer.

Under 2019 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera uppgradering av befintligt styr- och övervakningssystem för en processdel av tre i anläggningen.
Projektet utfördes för att modernisera och öka driftsäkerheten i anläggningen.

Befintlig styrning bestod av ett SATT system med distribuerade IO. Övervakningssystemet bestod av ett Citect SCADA

Kommunikationen mellan befintliga system gick via Satt-buss.

Styrningen ersattes av en Allen-Bradley Compact GuardLogix CPU med två stycken Point I/O noder.

Till styrsystemet och tillhörande signaler installerades även nya spänningsaggregat med tillhörande batteribackuper.

För att ersätta kommunikationen som gick via Satt-buss mellan styrsystemen användes SCADA systemet som tillfällig Gateway under tiden för styrsystemsbytet.

Kommunikationen mellan I/O-noderna och respektive CPU går via Ethernet.

För att kunna kontrollera/styra anläggningen vid eventuellt bortfall av de redundanta Citect servrarna installerades det även en OP-panel för lokal drift av anläggningen. Panelen som levererades var Allen-Bradley PanelViewPlus.

Antal I/O i anläggningen är ca 400 st.

I projektet utfördes även en uppgradering av Citect SCADA systemet med en sammanslagning av avloppsreningsverket och vattenverkets applikationer. Citect SCADA uppgraderades till senaste version och kompletterades med en redundant Nimbus larmserver lösning för larmutskick till jourpersonal.

Övervakningssystemet (Citect SCADA)

Befintlig applikation i Citect SCADA ersattes med anpassningar mot de nya styrsystemen. Applikationen lades även in på övriga Citect anläggningar i Karlskrona kommuns processnätverk så operatörer kan kontrollera och övervaka samtliga anläggningar oavsett var de befinner sig fysiskt.

Processinstallation

LMT har byggt om befintliga apparatskåp på plats under drift.

 

OBJEKT: Koholmens reningsverk.
KUND: Karlskrona Kommun
UTFÖRDES: 2019

 

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »