MAX IV

Energicentral
Kraftringen AB

Anläggningsbeskrivning

Max IV är ett laboratorium för kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Anläggningen ger forskare möjlighet att studera hur olika materia är uppbyggda.

Energicentralen förser Max IV med nödvändig vattenburen kyla och värme för sin anläggning, samtidigt som den tar hand om spillvärmen och höjer den till fjärrvärme med en framledningstemperatur på 80°C. Kylsystemen inom Max IV är uppdelade på tre olika temperaturnivåer med framledningstemperaturer på 7°C, 23,5°C, och 48.5°C.

I gränssnittet mellan de tre kylkretsarna och fjärrvärmenätet finns två värmepumpar och två värmeväxlare. Med hjälp av värmepumparna och en av värmeväxlarna förs värmeenergi över från kylkretsar till fjärrvärmesidan.

Den andra värmeväxlaren möjliggör motsatsen, nämligen att överföra värme från fjärrvärmesidan till Max IV.

Det finns även reservkapacitet i form av en kylmaskin.

LMT har levererat El & styr till anläggningen som innefattar bl.a. ställverk, transformatorer, styrutrustning och processinstrument. LMT har även projekterat och driftsatt anläggningen.

Värmepumpar

Kraftfördelning 10kV och 400V

LMT har i samarbete med sin underentreprenör SEBAB levererat mellanspänningsställverk på 10kV som matar två stycken transformatorer på 1600kVA och 2000kVA. Mellanspänningsställverket är även förberett för framtida utbyggnad där yterliggare en transformator på 2000kVA kommer anslutas.

Lågspänningsdelen är uppdelad i två stycken ställverk där det ena på 2500A matar objekt tillhörande distributionen samt kylmaskinen. Det andra ställverket på 3200A matar två värmepumpar som består av 7st utmatningar.

Till ställverken tillhör även en 110VDC batterianläggning som styr och övervakar viktiga funktioner.

Ställverksrum

Operatörssystem

Energicentralen styrs via Kraftringens operatörssystem (800xA). Normalt så övervakas energicentralen från det centrala kontrollrummet på Örtoftaverket. Anläggningen kan även styras från ett lokalt kontrollrum i energicentralen. Vid bortfall av operatörssystem så finns även en operatörspanel (PP865) att tillgå som kan styra anläggningen.

Styrsystemet består av 2st redundanta PM864 CPU’er med lokalt placerade I/O kort. Kommunikation med värmepumpar, frekvensomformare samt ventiler sker via profibus. Kommunikation med kylmaskinen sker via modbus.

Processinstallation

LMT har levererat styrskåp samt processinstrument i form av värmemängdsmätare, difftrycksgivare, tempgivare, manometrar m.m. För styrning av processpumpar valdes ABB’s frekvensomformare av typ ACS800 med profibus styrning.

Projekteringen följde KKS-standarden och utfördes i Cadett Elsa.

OBJEKT: Energicentral Max IV
KUND: Kraftringen AB
UPPDRAG: Totalentreprenad El&Styr
UTFÖRDES: 2014

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »