Fjärrvärmeverk

Falkenbergs Energi AB
Falkenberg

Anläggningsbeskrivning

Anläggningen består av tre stycken olika produktionsanläggningar i Falkenberg.

Huvudanläggningen består av tre fastbränslepannor FP1 fastbränslepanna (flis) 3MW, FP2 fastbränslepanna (flis) 3MW, FP6 fastbränslepanna (flis) 10MW en rökgaskondensering samt två stycken gaspannor. Spetsanläggning består av en biooljepanna och reservanläggning/spetsanläggning består av tre stycken naturgaspannor.
Anläggningarna producerar ca 30 GWh/år.

Under 2016 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera uppgradering av befintligt styrsystem och övervakningssystem för att modernisera och öka effektiviteten samt driftsäkerheten i anläggningarna.

Befintlig styrning bestod av ett Eurotherm-system med ett antal PLC för styrning av respektive del. Övervakningssystemet bestod av en Intouch samt ett antal OP-paneler.
Kommunikationen var via ALIN och Modbus.

Styrningen ersattes av ett Siemens S7 system med 4 st  1500 CPU:er. Styrningen är uppdelad mellan dem där en CPU styr flispanan, den andra reservanläggningen den tredje styr distributionen, oljepannorna samt lastfördelningen och den fjärde styr spettsanläggningen. Visst utbyte av signaler mellan CPU:erna utförs också. Kommunikationen mellan I/O-noderna och respektive CPU går via Ethernet.
Ett par befintliga styrsystem som redan var Siemens S7 har behållits men uppgraderats avseende kommunikation och funktionalitet.

Citect blev det scadasystem som ersatte det gamla Intouch systemet. Citect installerades även på övriga anläggningar i FEAB:s processnätverk så operatörer kan kontrollera och övervaka samtliga anläggningar oavsett var de befinner sig fysiskt.

Antal I/O i anläggningen är ca 800 st fördelade på de fyra CPU:erna.

Scadasystem (Citect)

Övervakningssystemet för fjärrvärmeverket består av redundant 5.000 taggars system med totalt fyra klienter. Fyra bildskärmar för bättre överblick på huvudstationen.

Distribution

Fastbränslepanna

OBJEKT: Styr och övervakning Fjärrvärmeverk

KUND: Falkenbergs Energi AB (FEAB)

UPPDRAG: Projektering, Programmering och konfigurering av Siemens styrsystem, samt Citect Scada.

UTFÖRDES: 2016

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »