DI- Bällstaberg

I Dagens Industri (DI) står det om E.ON’s projekt i Bällstaberg som vi på LMT Automation till stor del varit delaktiga i.

LMT har bla tagit fram el-handlingar för processstyrningen, köpt in och levererat hårdvara, byggt skåp, programmerat DCS-systemet (ABB Freelance) samt driftsatt anläggningen.

Projektet har även sysselsatt LMT Building, där de har projekterat jordlinor, åskledare etc

https://www.di.se/brandstudio/eon/datacenter-varmer-upp-kommunens-bostader/

Referens: https://lmt.se/references/fjarrkyla-datacenter/

« Tillbaka till nyheter