Fjärrkyla Datacenter

Fjärrkylacentral
E.ON Värme

Anläggningsbeskrivning

Datacentret är beläget i Bällstaberg/Vallentuna, Stockholm. IT-företaget Binero Group har med hjälp av E.ON skapat ett ”grönt” datacenter som drivs av förnybar el och även förser bostäderna i Vallentuna kommun med fjärrvärme.

Datahallen genererar mycket värme som behöver kylas bort. E.ON tog här fram en lösning med värmepumpar som primärt levererar kyla via förångarsidan och som då även levererar värme via kondensorsidan.

Kondensorsidan är inkopplad på fjärrvärmenätet i Vallentuna och levererar därmed värme dit. Fullt utbyggd kommer denna site leverera en tredjedel av Vallentuna kommuns hela fjärrvärmebehov.

Där datacentret står fanns det tidigare ett värmeverk och nu fortsätter denna nya anläggning att leverera värme från den tomten.

Kylanläggningen är konstruerad som två nästan identiska anläggningsdelar som benämns Sub A & Sub B. Det som skiljer dem åt är att Sub A även sköter all processtyrning gällande fjärrvärmeleveransen.

Datacentret är uppdelat i två stora serverhallar. Respektive sub levererar till båda dessa serverhallar. Det är designat så av den anledningen, att om en sub går ner ska den andra subben klara av hela kylbehovet för båda serverhallarna.

Övrig redundans på anläggningen är att både Sub A & B har egna:

  • Kylmaskiner (Vätskekylaggregat) om värmepumparna av någon anledning står still och inte kan leverera kyla.
  • Kraftmatning, Ställverk 20kV, Transformator 20/0,4kV, Ställverk 0,4kV
  • Reservkraftsgenerator, Diesel
  • Styrskåp med egen CPU (DCS-system)

Anläggningen går normalt obemannad och styrs via ett datoriserat övervakningssystem.

Larm skickas till jourpersonal via olika kommunikationslösningar, tex SMS med två olika tekniker samt mail, allt för att säkerhetsställa att ev. fel kommer fram till personal som sedan får hantera och lösa problemet.

Under 2017 fick LMT Elteknik uppdraget av E.ON att projektera, konstruera och leverera styrningen av anläggningen inkl. byggnation av styrskåp, nätverksskåp och panelskåp. LMT tog även fram förfrågningsunderlag för upphandling av ställverk.

Valet av styrlösning blev ABB:s DCS-system, Freelance. Modell av CPU:uer är PM901F med ABB 800 I/O som kommunicerar med styrsystemet via profibus. I anläggningen sitter även ett antal frekvensomriktare till de olika pumparna som även de styrs via Profibus, detta gäller även kommunikationen med värmpumparna. Kommunikation med reservkraft, kylmaskiner, ställverk och information till Binero går via Modbus TCP.

Med det ordinarie fjärrvärmeverket utbyts även information via Modbus TCP, där tex aktuellt börvärde hämtas så att denna anläggning levererar ut samma temperatur på fjärrvärmenätet som fjärrvärmeverket.

Antal utnyttjade I/O i anläggningen är ca 700 st, fördelat på de två CPU:erna i respektive subs styrskåp.

Arbetet är utfört enligt KKS-standarden då det var krav från kund.

Övervakningssystemet (ABB Freelance)

Övervakningssystemet för fjärrkylcentralen består av en ingenjörsstation och en ren operatörsstation där båda har dubbla bildskärmar för bättre överblick med t.ex. larmlistan på ena skärmen.

Översikt process

Värmepumpar

Situationsplan

 

Processinstallation

LMT har byggt och levererat styrskåp, nätverksskåp, panelskåp.

 

OBJEKT: Fjärrkylacentral, Datacenter Bällstaberg
KUND: E.ON Värme
UPPDRAG: Förfrågningsunderlag ställverk, Projektering, Elkonstruktion, Skåpsbyggnation, Programmering och konfigurering av ABB-Freelancesystem (version 2016) samt driftsättning.
UTFÖRDES: 2018–2019

 

Läs mer på E.ON:s hemsida

« Tillbaka till våra referenser

Projektledare/Aut-Ingenjör

Hässleholm

Urban Månsson

umn@lmt.se eller 0451-383133

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »