FJV anläggning- Utbyte styrsystem/scadasystem

LMT har fått förtroendet gällande utbyte av 4 st styrsystem på en fjärrvärmeanläggning. LMT har under v23 utfört etapp 4 i detta projekt gällande utbyte/modernisering av styr och övervakning .
I etapp 4 som dessutom var sista etappen, ersattes styr för distributionen.
Nu återstår uppstart av pannor samt intrimmning av dessa.


« Tillbaka till nyheter