Vent, VS & Kyla

Affärsverken Kraftvärmeverk
Karlskrona/Bubbetorp

Anläggningsbeskrivning

Kraftvärmeanläggningen ligger i Bubbetorp strax utanför Karlskrona.  Startskottet för byggandet av anläggningen skedde 2009 och togs i drift våren 2012. Pannan är en bränsleflispanna som leverarar 30 MW värme och 12 MW el.

Hösten 2010 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera styrningen för Vent, VS & Kyla i anläggningen.

Styrningen är uppbyggd med 9 st apparatskåp, strategiskt placerade på olika våningsplan. Huvudskåpet är placerat i fläktrummet där även en touchpanel för övervakning och styrning är monterad i front. De flesta motorgrupperna är placerade i detta huvudskåp.

Av motodrifterna är det 11 st som är frekvensstyrda. Till dessa motordrifter har vi använt ABB:s frekvensomriktare av modellen ACS550 och ACS800, där den största är på 18,5 kW.

Det som styrs är bla:

  • Kylmaskin med köldmedelskylare
  • Kylbafflar
  • Ventilationsaggregat
  • Värmeväxlare
  • Fläktluftsvärmare (Aerotemper)
  • Kylaggregat med inne och utedelar
  • Brandspjäll

Till systemet är det även signaler från brandlarm, sprinklersystem, inbrottslarm och passagesystem inkopplat för övervakning. Vid brandlarm stängs brandspjällen samt fläktar stoppas.

Styrningen utförs av en Siemens CPU-315-2 PN/DP. Till I/O-kort användes Siemens ET200S som kommunicerar med CPU:n via en Profibus-slinga av multimode/singlemode fiber. Övergången i skåpen från fiber till koppar ombesörjs av fibermodem av typen Westermo ODW 710.

Antal I/O i anläggningen är ca 1000 st fördelade på de 9 st skåpen.

Entreprenören för styr av pannan (E4) har levererat ett övervakningssystem, PCS7. Detta system hämtar signaler från vår styrning för visning och övervakning via ett ethernet-nätverk uppbyggt med multimode fiber.

Arbetet är utfört enligt KKS-standarden enligt krav från kund.

HMI-System (Siemens Comfort panel TP1200)

Operatörspanelen är en Siemenspanel, modell TP1200. Alla inställningar sköts från panelen såsom parameterinställningar, larm, manuellkörning etc.

Ventilationsöversikt

VS-översikt

Ventilationsaggregat

OBJEKT: Styr och övervakning Vent, VS & Kyla
KUND: El & Informationsteknik i Blekinge AB (ELIT)
SLUTKUND: Affärsverken Karlskrona AB
UPPDRAG: Projektering, Programmering och konfigurering av Siemens styrsystem och Operatörspanel.
UTFÖRDES: 2011-2012

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »