Sternö Reningsverk

Karlshamns Kommun

Anläggningsbeskrivning

Reningsverket drivs biologiskt, helt utan fällningskemikalier. De enda kemikalier som används i processen är polymer för slamavvattning.

Mellan 2014-2015 ersatte LMT Elteknik AB befintligt Eurotherm styrsystem (PLC) mot ett Mitsubishi styrsystem, modell Q06.

Eurotherm systemet var uppbyggt av 6 st CPU:er, som nu ersattes av ett Q06 system. Detta nya system är bestyckat med moduler för Profibus & Modbus.

Valet av I/O-kort till Q06 blev Crevis och då som 7 st enskilda Profibusnoder som monterades i de skåp där de gamla Eurotherm systemen var placerade och ersatte därmed dessa.

Modbuskommunikation används mellan Q06 och blåsmaskinerna av märket Atlas Copco.

SCADA-System (Citect)

Övervakningssystemet på anläggningen är Citect 7.10 (5000 taggar), som även det har levererats av LMT i ett tidigare skede och som då ersatte deras befintliga Fix-system.

Citects larmhantering sköter även om larmutskicken som går till SOS-alarm via larmsystemet Robofon.

Citect är uppbyggt redundant med en Primär och en Sekundärserver, så om en server faller bort har man fortfarande kontroll på anläggningen via den andra servern som då fortfarande är i drift.

Sommaren 2015 uppgradera LMT befintlig Citect 7.10 till ver 7.40

PLATS: Reningsverk
KUND: Karlshamns kommun
UPPDRAG: Leverans och konfigurering av nytt  PLC-system & SCADA-system till reningsverket.
Elkonstruktion & Dokumentation
ANTAL I/O:
400 DI
200 DO
120 AI
50 AO

UTFÖRDES: 2014-2015

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »