OKG, Projekt O1 MOD

Anläggningsbeskrivning

Kärnkraftverket OKG AB ligger på Simpevarpshalvön, norr om Oskarshamn. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet.

Oskarshamn 1 är Sveriges första kommersiella kärnkraftreaktor och anläggningen fasade in på kraftnätet första gången 1971. Under 1990- och -2000-talen genomfördes flera omfattande renoveringsprojekt av O1. Projekt O1 MOD genomfördes 2002 och omfattade ett nytt säkerhetskoncept, nytt styrsystem samt reaktorskyddssystem, ombyggnation av kontrollrummet och en ny turbin.

O1 MOD innebar en särskild uppdelning av säkerhetsklassade och driftsklassade delar vilket också innehöll omfattande nytillkommande delar. Det är också första gången som man kvalificerat säkerhetsklassade delar för mjukvarustyrning.

Uppgraderingen och övergången från gammal till nya säkerhetsklassade delar innebar omfattande konstruktionsinsatser och till detta bidrog LMT Elteknik AB med ett flertal ingenjörer med erfarenheter från kärnkraftsindustrin under en längre tid. I påföljande beredningsfas engagerades ytterligare ingenjörer från LMT för att upprätta riktlinjer för montaget, utarbeta metodbeskrivningar samt resurs- och tidplanera detsamma. Under montage- och provningsfasen vilken varade ett år övergick beredningsingenjörerna till montageledning och senare test och verifiering.

KS-DB, Databas Kretsschema

För att effektivt organisera ett så omfattande montage skapades av LMT en kretsschemadatabas, KS-DB. Denna databas relaterade alla spänningar och skåp till kretsscheman, apparater mm.

Databasen användes för att styra och organisera arbetsberedningar, montageunderlag och provningsinstruktioner. Databasen kom att omfatta ca 74 000 poster och utformades så att den även kunde användas efter genomfört montage efter en uppdatering.

Eftersom anläggningen inte helt kunde tas ur drift under montageperioden så utgjorde samordningen med driftsatta delar en särskild utmaning.

Mini-IFS

För att organisera arbetstillstånd, arbetsorder, elsäkerhet mm, använder OKG ett underhållsprogram, IFS. Detta är anpassat för att hantera normalt underhåll och revisionsverksamhet. Vid en så omfattande ombyggnad av verket som MOD medförde klarade systemet inte av, att på ett överskådligt sätt, hantera alla arbetstillstånd, elavgränsningar och arbetsorder.

I syfte att bestämma hur arbetstillstånd, elavgränsningar och arbetsorder relateras till varandra och även till själva montagearbetet, så utarbetade LMT en stödjande databas. Denna gavs beteckningen Mini-IFS. Systemet relaterade spänningar, anläggningsdelar, elavgränsningar och arbetsordrar. Mini-iFS gavs ett användarorienterat gränssnitt mot operatören.

Med hjälp av Mini-IFS kunde dessutom en värdefull montageuppföljning hanteras. Vilket i sin tur underlättade styrning och prioritering. Programmet betjänade också avancerade sökningar vid fel, driftstörningar och samordningsproblem.

O1 MOD del Rivning och Anpassning i sammandrag:

• 6500 Ändrade kretsschema av totalt 11300

• 32114 Ändrade AL, PT, FT

• ca 840 Montagepärmar för grundmontage

• 964 Arbetstillstånd för grundmontage

• ca 300 Tillkommande ändringar med nya arbetsordrar

• ca 80 000 Montagetimmar totalt inklusive lednings- och provningspersonal

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »