Fjärrvärmeverk

Affärsverken Karlskrona

Anläggningsbeskrivning

Fjärrvärmeanläggningen Väster Udd ligger i Centrala Karlskrona. Anläggningen består av en  10MW fastbränslepanna (flis), med tillhörande rökgaskondensering på 3,5 MW samt två oljepannor på 10MW vardera.
Anläggningen levererar till Karlskronas fjärrvärmenät tillsammans med anläggningar i Bubbetorp, Gullberna och Kungsmarken.

Under 2013 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera uppgradering av befintligt styrsystem och scadasystem. Utbyte av styrsystem gäller anläggningen Väster Udd medan utbytet av scadasystem gäller samtliga produktionsanläggningar inklusive fjärrkyla.

Befintlig styrning på Väster Udd bestod av ett antal Eurotherm-system för styrning av respektive anläggningsdel. Övervakningssystemet bestod av en Citect Scada v5.42 samt två Eurotherm OP-paneler. Kommunikationen var via ALIN, Modbus, Mitsubishi, Telemecanique mfl.

Styrningen på VästerUdd ersattes av ett Siemens S7 system med 2 st  315 CPU:er och 7 st IO-noder för insamling av signaler. Styrningen är uppdelad mellan dem där en CPU styr flispanan och den andra styr distributionen samt lastfördelningen och kringsystem. Styrningen på oljepannor behölls med befintliga Eurotherm T-640 regulatorer. Visst utbyte av signaler mellan CPU:erna utförs också. Kommunikationen mellan I/O-noderna och respektive CPU går via Ethernet.

Citect v7.30 med full clusterhantering blev det scadasystem som ersatte det gamla Citect v5.42. Då det befintliga scada systemet var en uppgraderad version sedan 1995 gjordes hela applikationen om på nytt med symboler etc. likt kraftvärmeverket i Bubbetorp.

Applikationen är uppbyggd så att samtliga anläggningar kan övervakas och manövreras oavsett vid vilken anläggning eller operatörsstation man använder.

Antal I/O i anläggningen är ca 800 st fördelade på de 7 IO-noderna.

Systemlayout styrsystem / Scada system

Övervakningssystemet för samtiga anläggningar består av 5 st servrar/klienter samt 4 st extra klienter. Respektive anläggning är uppsatt så att övervakning och manövrering kan ske oavsett om nätverk mellan anläggningar är tillgängligt eller ej. Samtidigt är systemet uppsatt så att övervakning och manövrering kan ske från vilken operatörsplats som helst så länge nätverket är tillgängligt.

Totalt i scada systemet hanteras ca:

Taggar:                        12.500
Trender:                        1.000
Larm:                             1.300
Operatörsbilder:               50
Popupbilder:                   550

Distribution

Fastbränslepanna

OBJEKT: Styr och övervakning Fjärrvärmeverk

KUND: Affärsverken Karlskrona

UPPDRAG: Projektering, programmering av Siemens styrsystem samt Citect Scada.

UTFÖRDES: 2013

 

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »