Fjärrvärmeverk

Tingsryds Energi AB
Tingsryd

Anläggningsbeskrivning

Fjärrvärmeanläggningen ligger i Tingsryd Småland. Anläggningen består av en 10 MW KMV fastbränslepanna (flis), en OsbyParca 6MW fastbränslepanna (flis), en rökgaskondensering samt två oljepannor för spetslast.

Under vinterhalvåret är båda biobränslepannorna i drift men under sommarhalvåret klarar en panna av behovet.

Anläggningen går normalt obemannad och styrs via ett datoriserat övervakningssystem.

Under 2015 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera och leverera styrningen till Osby Parcas panna samt att programmera om befintligt styrsystem för samkörning av pannor, bränsletransport och rökgaskondensering.

Befintlig styrning bestod av Schneiders Premium system och till den nya pannan valdes det ett Mitsubishi system med Citect som SCADA. Befintligt SCADA bestod av ett Citect-system för flispannan och distributionen där även den nya pannan integrerades.

Till den nya pannan levererades och konfigurerades även ett Pluto säkerhets PLC för hantering av säkerhetskretsarna.

Antal I/O i anläggningen är ca 800 st fördelade på tre CPU:er.

Scadasystem (Citect)

Övervakningssystemet för fjärrvärmeverket består av ett 5.000 taggars system. En lokal operatörsplats vid Osby Parcas panna samt en server/operatörsplats i kontrollrummet för hela anläggningen.

Distribution

Fastbränslepanna (Flis)

Bränsletransport (Flis)

OBJEKT: Styr och övervakning Fjärrvärmeverk
KUND: Osby Parca
UPPDRAG: Projektering, Programmering och konfigurering av Mitsubishi styrsystem, Pluto säkerhets PLC samt Citect Scada.
UTFÖRDES: Hösten 2015

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »