Fjärrvärme/Fjärrkylanläggning

E.ON Energi

Fjärrvärme/Fjärrkylanläggning ESS Lund

Anläggningsbeskrivning

I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning där sjutton medlemsländer bidrar med kompetens och finansiering. Det är en så kallad spallationsanläggning, vilket innebär att protoner skjuts iväg i nästan ljusets hastighet genom en acceleratortunnel och när de sedan kolliderar med målet– ett heliumkylt hjul – så frigörs neutroner som leds ut till experimentstationer i långa glasrör.

Under 2018 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera styr- och övervakningssystem samt elanläggning för kylanläggning på ESS i Lund åt Eon värme.

ESS genererar stora mängder värme motsvarande ca 20% av Lunds energibehov, varvid Eon värme bygger en kylanläggning som kan ta hand om restvärme och leverera ut på Lunds fjärrvärmenät.

Kylanläggningen är inrymd i en separat byggnad där man installerat kylmaskiner och värmepumpar för att hantera energiöverskottet. Byggnaden innehåller även serverhall för ESS, som även denna har ett stort kylbehov.

Kraftfördelning

Kraftfördelning till byggnaden sker via 10st 2MVA transformatorer som matar 10st 400V ställverk med en installerad eleffekt på ca 11MW. Till ställverken är 9st värmepumpar samt 4st kylmaskiner inkopplade som levererar en kyleffekt på ca 6MW till ESS.

Processinstallationer

Processnätverket är uppbyggt med en fiberring som kommunicerar via profinet och modbus TCP med lokala I/O moduler, kylmaskiner, värmepumpar, distributionspumpar och ventiler. Som operatörssystem används redundant 800XA system från ABB. Projekteringen följer E.ON Värmes standard som baseras på KKS.

OBJEKT: Fjärrkyla/fjärrvärmecentral, ESS Lund
KUND: E.ON Värme
UPPDRAG:

·         Förfrågningsunderlag för ställverk samt elentreprenad

·         Projektledning av ställverk och elentreprenad

·         Projektering av nätverk, processinstallationer, allmän belysning och kraft

·         Driftsättning av objekt

UTFÖRDES: 2018–2020

 

 

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »