Fjärrkylcentral

E.ON Värme
Hyllie, Malmö

Anläggningsbeskrivning

Fjärrkylcentralen ligger i Hyllie, Malmö.
Anläggningen byggs i flera etapper. I första etappen installeras 2 MW kyleffekt. Fullt utbyggd så ska anläggningen kunna leverera 8 MW kyla.

Anläggningen kommer i etapp 1 att bestå av två kylproducenter, en kylmaskin för sommardrift och en värmeväxlare för vinterdrift (frikyla). Kylmaskinens kondensor kyls via ett kyltorn med fläktar. Samma kyltorn förser frikylväxlaren med kyla då den är i drift under vinterhalvåret.

Två distributionspumpar levererar kylan ut på fjärrkylnätet, en mindre pump vid lågt behov och en större pump vid normalt till högt kylbehov. Växling mellan vilken pump som är i drift sker automatisk efter kylbehov. Val om anläggningen är i driftläge frikyla eller maskindrift sker automatiskt efter utetemperatur och behov i nätet. Växlingen mellan dessa två driftlägen kan även göras manuellt av operatör om man så önskar.

Kyltornet är uppdelat i två sektioner. Vid driftfall frikyla så används endast en sektion och vid maskindrift båda sektioner. Vid kallt väder så hålls tornet frostfritt via värmeslingor anslutna mot en fjärrvärmeväxlare.

Anläggningen går normalt obemannad och styrs via ett datoriserat övervakningssystem.

Under 2015 fick LMT Elteknik uppdraget att projektera, konstruera och leverera styrningen av anläggningen inkl byggnation av styrskåp.

Då E.ON Värme hade som krav att anläggningen skulle styras av ABB:s DCS-system, Freelance blev det detta system som levererades. Modell av CPU är en PM902F med ABB 800 I/O som kommunicerar med CPU:n via profibus. I anläggningen sitter även ett antal frekvensomriktare till de olika pumparna som även de styrs via Profibus.

Kommunikationen mellan CPU:n och kylmaskinen går via Modbus RTU. Väderstationen kommunicerar via Modbus TCP med CPU:n.

Antal utnyttjade I/O i anläggningen är ca 300 st.

Arbetet är utfört enligt KKS-standarden då det var krav från kund.

Övervakningssystemet (Freelance)

Övervakningssystemet för fjärrkylcentralen består av ett 400 I/O system med en ingenjörsstation och en ren operatörsstation där båda har dubbla bildskärmar för bättre överblick med t.ex. larmlistan på ena skärmen.

Process

Kylmaskin

Reglerschema

 

OBJEKT: Styr och övervakning Fjärrkylcentral

KUND: E.ON Värme

UPPDRAG: Projektering, Elkonstruktion, Skåpsbyggnation, Programmering och konfigurering av ABB-Freelancesystem, version 2016 samt driftsättning.

UTFÖRDES: Våren 2016

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »