Fjärrkyla

Fjärrkylanläggning Västra Mark,
Växjö

Anläggningsbeskrivning

Fjärrkylanläggningen ligger vid Arenastaden i Växjö.
Projekteringen av anläggningen började sommaren 2011 och anläggningen togs i drift våren 2012.
Anläggning består av 5 st kyl-maskiner där 2 st är vattenkylda kompressormaskiner på totalt 4,5 MW samt 3 st  är luftkylda kompressormaskiner på totalt 1,65 MW. Dessutom finns 4 st kyltorn för produktion av frikyla, som vid låga våta temperaturer kan producera 1MW frikyla.

LMT Elteknik har projekterat automatikskåp, kanalisation samt levererat styrning och överordnat system för anläggningen.

Kraftmatning till motorgrupper och kylmaskiner är jämnt fördelade på två ställverk. Vartdera ställverk har en märkström på 1500A.

9st pumpdrifter är frekvensstyrda. Till dessa pumpdrifter har Vacon:s frekvensomriktare används, där den största är på 75 kW.

Det som styrs är bla:

  • Kylmaskiner
  • Distributionspumpar
  • Kyltornsfläktar
  • Kylmedieoumpar
  • Reglerventiler
  • Avstängningsventiler

Styrsystem (Siemens)

Styrningen utförs av en Siemens CPU-315-2 PN/DP. Till I/O-kort användes Siemens S7-300 signalmoduler.

Antal I/O i anläggningen är ca 360 st.

Styrsystem i apparatskåp

HMI-System (Citect)

Operatörssystem på anläggningen är Citect. I fjärrkylanläggningen finns en lokalt placerad operatörsstation. Normalt så övervakas anläggningen centralt från operatörsplats på Sandviksverket. Alla inställningar sköts från Citect såsom parameterinställningar, larm, manuellkörning etc.

Översikt distribution

Översikt kylmaskiner

Översikt kyltorn

OBJEKT: Styr och övervakning Fjärrkyla, distribution
KUND: Växjö Energi AB
SLUTKUND: Växjö Energi AB
UPPDRAG: Projektering, programmering och konfigurering av Siemens styrsystem och Citect Scada-system.
UTFÖRDES: 2011-2012

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »